DESERY (DESSERTS)
Domowa szarlotka z lodami
Home-made apple pie with ice cream
14 zł
Lody z gorącymi malinami
Ice cream with hot raspberry sauce
16 zł
Dla dzieci 2 gałki lodów, bita śmietana, lentylki, posypka
Ice Cream for kids
12 zł
Muffin czekoladowy
Chocolate muffin
12 zł
Lody Rzemieślnicze własnej produkcji
Ice Creams
Lody Mleczne i sorbety gałka Milk ice cream and Sorbet ice cream5 zł