Browar Bus Wirtuozeria

Jedź z nami za  darmo!

Przyjedź do Wirtuozerii za darmo naszym wyjątkowych samochodem! Jeśli chcesz, abyśmy zabrali Ciebie i Twoich przyjaciół spod wyznaczonego adresu zadzwoń  po naszego Browar Busa +48 500 036 666.

Poniżej zasady korzystania z naszego darmowego transportu.

Jak działa Browar Bus?

1. Przejazd Browar Busem do Browaru Wirtuozeria nie podlega żadnym opłatom.

2. Browar Wirtuozeria Bus odbiera osoby wyrażające chęć przejazdu na konsumpcję do Restauracji i Browaru Wirtuozeria z parkingu przy ul. Sikorskiego tuż obok Placu Św. Mikołaja w Bielsku- Białej. Aby Browar Bus wyruszył w trasę z przejazdu skorzystać muszą minimum 2 os.

3. Jednorazowo z przejazdu Browar Wirtuozeria Busem korzystać może 6 osób.

4. Browar Wirtuozeria Bus kursuje od wtorku do soboty. W trasę wyjeżdża po godz. 17:00. Odbiór z wyznaczonego adresu następuję nie później niż do godz. 20:30 ( więcej patrz punkt 5,6 i 7).

5. Istnieje możliwość wykonania kursu przez Browar Wirtuozeria Busa pod wskazany adres, jeżeli spełnia się wszystkie poniższe warunki:

a) busem jechać będą minimum 4 osoby;

c) dokona się telefonicznej rezerwacji;

b) adres odbioru znajduję się nie dalej niż 10 km od ulicy Pocztowej 39 ( odległość mierzona jest zgonie z najszybszą trasą przejazdu po drogach asfaltowych na Google Maps).

6. Browar Bus można zamawiać (zgodnie z zasadami) pod numerem telefonu +48 500 036 666.

7. Aby bezpłatnie wrócić Browar Busem na: parking przy ul. Sikorskiego lub w przypadku 4 i więcej osób pod adres, z którego dokonano wcześniej odbioru należy spełnić poniższe warunki:

a) okazać kierowcy rachunek z Restauracji i Browaru Wirtuozeria. Rachunek musi opiewać na minimum 50 zł za osobę. Jeśli z przejazdu korzystać będą, np. 4 osoby wartość rachunku (lub rachunków) nie może być mniejsza niż 200 zł, etc.

b) Data rachunku (rachunków) musi być taka sama jak data przejazdu.

c) Ustalić z kierowcą możliwość i czas wykonania kursu.

8. Odwóz w miejsce odbioru musi nastąpić w godzinach pracy restauracji.

9. Szczegółowych informacji udziela kierowca.