Bus- Browar Wirtuozeria

Zasady korzystania

z

Busa

1. Przejazd Browar Busem do Browaru Wirtuozeria nie podlega żadnym opłatom.

2. Browar Wirtuozeria Bus odbiera osoby wyrażające chęć przejazdu na konsumpcję do Restauracji i Browaru Wirtuozeria z parkingu przy ul. Sikorskiego tuż obok Placu Św. Mikołaja w Bielsku- Białej. Aby Browar Bus wyruszył w trasę z przejazdu skorzystać muszą minimum 2 os.

3. Jednorazowo z przejazdu Browar Wirtuozeria Busem korzystać może 6 osób.

4. Browar Wirtuozeria Bus kursuje od wtorku do soboty. W trasę wyjeżdża po godz. 17:00. Odbiór z wyznaczonego adresu następuję nie później niż do godz. 21:00 ( więcej patrz punkt 5,6 i 7).

5. Istnieje możliwość wykonania kursu przez Browar Wirtuozeria Busa pod wskazany adres, jeżeli spełnia się wszystkie poniższe warunki:

a) busem jechać będą minimum 4 osoby;

c) dokona się telefonicznej rezerwacji;

b) adres odbioru znajduję się nie dalej niż 10 km od ulicy Pocztowej 39 ( odległość mierzona jest zgonie z najszybszą trasą przejazdu po drogach asfaltowych na Google Maps).

6. Browar Bus można zamawiać (zgodnie z zasadami) pod numerem telefonu +48 500 036 666.

7. Aby bezpłatnie wrócić Browar Busem na: parking przy ul. Sikorskiego lub w przypadku 4 i więcej osób pod adres, z którego dokonano wcześniej odbioru należy spełnić poniższe warunki:

a) Okazać kierowcy rachunek z Restauracji i Browaru Wirtuozeria. Rachunek musi opiewać na minimum 50 zł za osobę. Jeśli z przejazdu korzystać będą, np. 4 osoby wartość rachunku (lub rachunków) nie może być mniejsza niż 200 zł, etc.

b) Data rachunku (rachunków) musi być taka sama jak data przejazdu.

c) Ustalić z kierowcą możliwość i czas wykonania kursu.

8. Odwóz w miejsce odbioru musi nastąpić w godzinach pracy restauracji.

9. Szczegółowych informacji udziela kierowca.